Asst.Prof.Dr.Pusanisa Thechatakerng ผศ.ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง

Maejo University Blog นี้ ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย และต้องการให้เป็นแหล่งความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ สำหรับนักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ อีกทั้งต้องการเผยแพร่บทความดีๆทางด้านการเมืองที่ หาอ่านได้ยากในประเทศไทย

บทความทางการเมือง

บทความทางการเมือง Political articles

รัฐประหารหรือไม่? โดย กาหลิบ The massacre in Bangkok: White Paper of  Amsterdam & Peroff (English version) การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวของอัมสเตอร์ดัม ฉบับสมบูรณ์ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553  โฉมหน้าศักดินาไทย เชิญ Download หนังสือ รัฐขวาจัด (ตอนที่ ๑-๒) โดย กาหลิบ เมื่อความจริงเป็นสิ่งที่เจ็บปวดสำหรับรัฐบาลไทย โดย โรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัม ตลกสลับฉาก โดย กาหลิบ